COVID MEETUPS

En kostnadsfri tjänst för att hitta personer, familjer och lokala företag/tjänster som vidtar COVID-åtgärder i ditt område.

Kom igång

Vem är detta till för?

Hitta andra familjer och organisera säkra lekdagar och träffar för dina barn.

Hitta andra familjer och lokala företag, organisera säkra lekdagar med mera för dina barn.

Kliniskt sårbara och post-covid drabbade

Få kontakt med andra i liknande omständigheter, dela tips om lokala resurser och arrangera aktiviteter

Försiktiga individer & familjer

Hitta likasinnade kamrater och lokala företag, organisera säkrare aktiviteter.

Våra framsteg

17,800 medlemmar

74 länder

1 mål

Vad kan jag göra med Covid Meetups?

Hitta kamrater och tjänster i ditt område

Hitta privatpersoner, familjer och lokala företag som vidtar försiktighetsåtgärder.

Utbyta meddelanden

Skicka och ta emot meddelanden från andra som vill organisera möten

Organisera aktiviteter

Organisera sociala aktiviteter och använda lokala tjänster på ett säkrare sätt.

Kom igång

Covid Meetups är ett initiativ från World Health Network, en global koalition som ägnar sig åt att skydda hälsan och minimera skador på individer och samhälle. WHN är utformat som en folkrörelse i kampen mot Covid-19 pandemin.

Tjänsten är utformad för att hjälpa covid-försiktiga individer och familjer att hitta varandra i sitt närområde.